ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 4


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

พนักงานขายได้คอมมิชชั่น 13% ของยอดขาย ใน 5 วัน
ค่าคอมมิชชั่นที่คำนวณไว้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มของคอมมิชชั่นในแต่ละวัน เป็นดังนี้

วันที่ ยอดขาย (บาท) คอมมิชชั่่น (บาท) ค่าประมาณคอมมิชชั่่น
1 77,584.25 10,085.9525 10,086
2 58,347.50 7,585.1750 7,585
3 80,473.75 10,461.5875 10,462
4 68,591.25 8,916.8625 8,917
5 90,017.75 11,702.3075 11,702


ผู้ชม 155 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.