ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 5


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

พ่อค้าขายผลไม้ มียอดขายผลไม้ ดังแสดงในตาราง

ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของยอดขายผลไม้แต่ละชนิด แสดงในตารางดังนี้

ผลไม้ ยอดขาย (บาท) ค่าประมาณ
ทุเรียน 452,378 452,000
มังคุด 78,725 79,000
มะม่วง 280,116 280,000
เงาะ 147,499 147,000
ลำไย 200,512 201,000


ผู้ชม 188 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.