ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 6


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

เขื่อน 5 แห่งมีปริมาณน้ำในเขื่อน ดังแสดงในตาราง
ค่าประมาณจำนวนเต็มล้านลบ.ม และ จำนวนเต็มร้อยล้านลบ.ม. แสดงในตารางดังนี้

เขื่อน ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) ค่าประมาณล้านลบ.ม. ค่าประมาณร้อยล้านลบ.ม.
ภูมิพล 13,462,560,200 13,463,000,000 13,500,000,000
ศรีนครินทร์17,745,782,400 17,746,000,000 17,700,000,000
แก่งกระจาน710,714,100 711,000,000 700,000,000
ลำตะคอง 314,891,200 315,000,000 300,000,000
ลำพระเพลิง 155,005,200 155,000,000 200,000,000


ผู้ชม 207 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.