ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 6


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

เขื่อน 5 แห่งมีปริมาณน้ำในเขื่อน ดังแสดงในตาราง
ค่าประมาณจำนวนเต็มล้านลบ.ม และ จำนวนเต็มร้อยล้านลบ.ม. แสดงในตารางดังนี้

เขื่อน ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) ค่าประมาณล้านลบ.ม. ค่าประมาณร้อยล้านลบ.ม.
ภูมิพล 13,462,560,200 13,463,000,000 13,500,000,000
ศรีนครินทร์17,745,782,400 17,746,000,000 17,700,000,000
แก่งกระจาน710,714,100 711,000,000 700,000,000
ลำตะคอง 314,891,200 315,000,000 300,000,000
ลำพระเพลิง 155,005,200 155,000,000 200,000,000


ผู้ชม 79 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.