ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 6


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

เขื่อน 5 แห่งมีปริมาณน้ำในเขื่อน ดังแสดงในตาราง
ค่าประมาณจำนวนเต็มล้านลบ.ม และ จำนวนเต็มร้อยล้านลบ.ม. แสดงในตารางดังนี้

เขื่อน ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) ค่าประมาณล้านลบ.ม. ค่าประมาณร้อยล้านลบ.ม.
ภูมิพล 13,462,560,200 13,463,000,000 13,500,000,000
ศรีนครินทร์17,745,782,400 17,746,000,000 17,700,000,000
แก่งกระจาน710,714,100 711,000,000 700,000,000
ลำตะคอง 314,891,200 315,000,000 300,000,000
ลำพระเพลิง 155,005,200 155,000,000 200,000,000


ผู้ชม 119 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...



สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.