ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

ผู้ชม 845 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

1) จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ในรูปกระจาย

1.1) 34,125.68   ...เฉลยข้อ 1.1

1.2) 752,816.394   ...เฉลยข้อ 1.2

1.3) 9,304,218.756   ...เฉลยข้อ 1.3

1.4) 72,500,090.031   ...เฉลยข้อ 1.4

1.5) 100,000,000.0101   ...เฉลยข้อ 1.5

1.6) 3,019,000,278.605   ...เฉลยข้อ 1.6

1.7) 200.0030   ...เฉลยข้อ 1.7

1.8) 0.175   ...เฉลยข้อ 1.8

1.9) 0.00101   ...เฉลยข้อ 1.9

1.10) 0909.09090   ...เฉลยข้อ 1.102) สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ 5 รายการ
ต้องเสียภาษีนำเข้า 3.7% ของราคาสินค้า ดังนี้

รายการที่ ราคาสินค้า เสียภาษี 3.7%
1 30,119 1,114.403
2 56,927 2,106.299
3 76,533 2,831.721
4 79,306 2,934.322
5 11,058 409.146

มูลค่าภาษีที่คำนวณไว้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 2 ตำแหน่งของมูลค่าภาษีของสินค้าแต่ละรายการ

...เฉลยข้อ 2


3) พ่อค้าซื้อหมูดิบ 5 ตัวจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อนำมาย่าง ความร้อนในการย่างทำให้น้ำในเนื้อหมูระเหยไป เมื่อย่างสุกน้ำหนักหมูย่างจะเหลือเพียง 73% ของน้ำหนักหมูดิบ พ่อค้าคำนวณน้ำหนักหมูย่าง ดังนี้

หมูตัวที่ น้ำหนักหมูดิบ น้ำหนักหมูย่าง
1 13.2 9.636
2 10.4 7.592
3 12.7 9.271
4 11.8 8.614
5 11.3 8.249

น้ำหนักหมูย่างที่พ่อค้าคำนวณไว้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 1 ตำแหน่งของน้ำหนักหมูย่างแต่ละตัว

...เฉลยข้อ 3


4) พนักงานขายได้คอมมิชชั่น 13% ของยอดขาย ใน 5 วัน ดังนี้

วันที่ ยอดขาย (บาท) คอมมิชชั่่น (บาท)
1 77,584.25 10,085.9525
2 58,347.50 7,585.1750
3 80,473.75 10,461.5875
4 68,591.25 8,916.8625
5 90,017.75 11,702.3075

ค่าคอมมิชชั่นที่คำนวณไว้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มของคอมมิชชั่นในแต่ละวัน

...เฉลยข้อ 4


5) พ่อค้าขายผลไม้ มียอดขายผลไม้ ดังนี้

ผลไม้ ยอดขาย (บาท) ค่าประมาณ
ทุเรียน 452,378
มังคุด 78,725
มะม่วง 280,116
เงาะ 147,499
ลำไย 200,512

จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของยอดขายผลไม้แต่ละชนิด

...เฉลยข้อ 5


6) เขื่อน 5 แห่งมีปริมาณน้ำในเขื่อน ดังนี้

เขื่อน ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)
ภูมิพล 13,462,560,200
ศรีนครินทร์17,745,782,400
แก่งกระจาน710,714,100
ลำตะคอง 314,891,200
ลำพระเพลิง 155,005,200

จงหา
1) ค่าประมาณจำนวนเต็มล้านลบ.ม.
2) ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยล้านลบ.ม.

...เฉลยข้อ 6


7) จงเปรียบเทียบเลขทศนิยมแต่ละคู่
แล้วใส่เครื่องหมาย <, > หรือ = ลงในช่อง

8.7 7.8
10.12 10.21
5.297 5.31
6.571 6.57
03.26 3.260
5.450 5.405
4.74109 4.74102999
13.160 13.16

...เฉลยข้อ 7


8) จงเรียงจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมาก

25.305

23.31

32.020

23.315

25.035

...เฉลยข้อ 8


ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...เกมศัทพ์ 500 คำ ชั้นป.1-ป.2-ป.3

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบชั้นป.1-ป.2-ป.3 เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.1-ป.2-ป.3เกมศัทพ์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6เกมศัทพ์ 1,000 คำ ชั้น ม.1-ม.2-ม.3

ศัพท์ 1,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน ข้อสอบชั้น ม.1-ม.2-ม.3 และข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 1,000 คำ ม.1-ม.2-ม.3

ผู้ชม 845 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0
ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.