ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

ผู้ชม 1,156 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

1) จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ในรูปกระจาย

1.1) 34,125.68   ...เฉลยข้อ 1.1

1.2) 752,816.394   ...เฉลยข้อ 1.2

1.3) 9,304,218.756   ...เฉลยข้อ 1.3

1.4) 72,500,090.031   ...เฉลยข้อ 1.4

1.5) 100,000,000.0101   ...เฉลยข้อ 1.5

1.6) 3,019,000,278.605   ...เฉลยข้อ 1.6

1.7) 200.0030   ...เฉลยข้อ 1.7

1.8) 0.175   ...เฉลยข้อ 1.8

1.9) 0.00101   ...เฉลยข้อ 1.9

1.10) 0909.09090   ...เฉลยข้อ 1.102) สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ 5 รายการ
ต้องเสียภาษีนำเข้า 3.7% ของราคาสินค้า ดังนี้

รายการที่ ราคาสินค้า เสียภาษี 3.7%
1 30,119 1,114.403
2 56,927 2,106.299
3 76,533 2,831.721
4 79,306 2,934.322
5 11,058 409.146

มูลค่าภาษีที่คำนวณไว้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 2 ตำแหน่งของมูลค่าภาษีของสินค้าแต่ละรายการ

...เฉลยข้อ 2


3) พ่อค้าซื้อหมูดิบ 5 ตัวจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อนำมาย่าง ความร้อนในการย่างทำให้น้ำในเนื้อหมูระเหยไป เมื่อย่างสุกน้ำหนักหมูย่างจะเหลือเพียง 73% ของน้ำหนักหมูดิบ พ่อค้าคำนวณน้ำหนักหมูย่าง ดังนี้

หมูตัวที่ น้ำหนักหมูดิบ น้ำหนักหมูย่าง
1 13.2 9.636
2 10.4 7.592
3 12.7 9.271
4 11.8 8.614
5 11.3 8.249

น้ำหนักหมูย่างที่พ่อค้าคำนวณไว้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 1 ตำแหน่งของน้ำหนักหมูย่างแต่ละตัว

...เฉลยข้อ 3


4) พนักงานขายได้คอมมิชชั่น 13% ของยอดขาย ใน 5 วัน ดังนี้

วันที่ ยอดขาย (บาท) คอมมิชชั่่น (บาท)
1 77,584.25 10,085.9525
2 58,347.50 7,585.1750
3 80,473.75 10,461.5875
4 68,591.25 8,916.8625
5 90,017.75 11,702.3075

ค่าคอมมิชชั่นที่คำนวณไว้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มของคอมมิชชั่นในแต่ละวัน

...เฉลยข้อ 4


5) พ่อค้าขายผลไม้ มียอดขายผลไม้ ดังนี้

ผลไม้ ยอดขาย (บาท) ค่าประมาณ
ทุเรียน 452,378
มังคุด 78,725
มะม่วง 280,116
เงาะ 147,499
ลำไย 200,512

จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของยอดขายผลไม้แต่ละชนิด

...เฉลยข้อ 5


6) เขื่อน 5 แห่งมีปริมาณน้ำในเขื่อน ดังนี้

เขื่อน ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)
ภูมิพล 13,462,560,200
ศรีนครินทร์17,745,782,400
แก่งกระจาน710,714,100
ลำตะคอง 314,891,200
ลำพระเพลิง 155,005,200

จงหา
1) ค่าประมาณจำนวนเต็มล้านลบ.ม.
2) ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยล้านลบ.ม.

...เฉลยข้อ 6


7) จงเปรียบเทียบเลขทศนิยมแต่ละคู่
แล้วใส่เครื่องหมาย <, > หรือ = ลงในช่อง

8.7 7.8
10.12 10.21
5.297 5.31
6.571 6.57
03.26 3.260
5.450 5.405
4.74109 4.74102999
13.160 13.16

...เฉลยข้อ 7


8) จงเรียงจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมาก

25.305

23.31

32.020

23.315

25.035

...เฉลยข้อ 8


ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.1-ป.2-ป.3

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบชั้นป.1-ป.2-ป.3 เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.1-ป.2-ป.3เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6ผู้ชม 1,156 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0
ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.