ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 2 ข้อ 1.5


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 2

เฉลยคำตอบ

15.015   =  15เศษ 3 ส่วน 200


เฉลยวิธีทำ

15.015 มี 15 เป็นจำนวนเต็ม และ .015 เป็นทศนิยม

เก็บ 15 ไว้ ไม่ต้องทำอะไรกับ 15 เพราะ 15 เป็นจำนวนเต็ม

นำ .015 ไปแปลงเป็นเศษส่วน

.015 = เศษ 15 ส่วน 1000 ทศนิยม 3 ตำแหน่งมีส่วนเป็น 1000
= ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ โดยหารทั้งเศษและส่วนด้วย 5
=

นำเศษส่วนไปเขียนรวมกับ 15 ที่เก็บไว้ ได้เป็นจำนวนคละ

15.015   =  15เศษ 3 ส่วน 200


ผู้ชม 167 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 2
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.