ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 2 ข้อ 2.4


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 2

เฉลยคำตอบ

  =  5.83


เฉลยวิธีทำ

เศษ 5 ส่วน 6 มี 5 เป็นจำนวนเต็ม และ เศษ 5 ส่วน 6 เป็นเศษส่วน
นำ 5 ไปเก็บไว้ ไม่ต้องทำอะไรกับ 5 เพราะ 5 เป็นจำนวนเต็ม
นำ เศษ 5 ส่วน 6 ไปแปลงเป็นทศนิยม โดยหาร 5 ด้วย 6 ดังนี้นำทศนิยมที่ได้ไปเรียนรวมกับ 5 ที่เก็บไว้

เศษ 5 ส่วน 6   =  5.83


ผู้ชม 109 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 2
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.