ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 2 ข้อ 3.3


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 2

เฉลยคำตอบ

0.07 > เศษ 1 ส่วน 70เฉลยวิธีทำ

0.07 = เศษ 7 ส่วน 100 .......................................................... ( 1 )

เปรียบเทียบ เศษ 7 ส่วน 100 กับ เศษ 1 ส่วน 70 โดยวิธีคูณไขว้เนื่องจาก 490 > 100

ผลคูณด้านซ้าย > ผลคูณด้านขวา

จึงสรุปว่า เศษส่วนที่อยู่ด้านซ้าย มีค่ามากกว่า เศษส่วนที่อยู่ด้านขวา


ดังนั้น เศษ 7 ส่วน 100 > เศษ 1 ส่วน 70 ................................................ ( 2 )

จาก ( 1 ) และ ( 2 )

0.07 > เศษ 1 ส่วน 70


ผู้ชม 100 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 2
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.