ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 2


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 2

ผู้ชม 694 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

1) จงแปลงเลขทศนิยมต่อไปนี้เป็นเลขเศษส่วน

1.1) 0.8    ...เฉลยข้อ 1.1

1.2) 0.08    ...เฉลยข้อ 1.2

1.3) 0.108    ...เฉลยข้อ 1.3

1.4) 1.35    ...เฉลยข้อ 1.4

1.5) 15.015    ...เฉลยข้อ 1.52) จงแปลงเศษส่วนต่อไปนี้
เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

2.1) เศษ 3 ส่วน 4 ...เฉลยข้อ 2.1
2.2) เศษ 4 ส่วน 9 ...เฉลยข้อ 2.2
2.3) เศษ 2 ส่วน 7 ...เฉลยข้อ 2.3
2.4) 5 เศษ 5 ส่วน 6 ...เฉลยข้อ 2.4
2.5) เศษ 13 ส่วน 7 ...เฉลยข้อ 2.5
3) จงเปรียบเทียบเลขทศนิยมและเศษส่วนแต่ละคู่
แล้วใส่เครื่องหมาย <, > หรือ = ลงในช่อง

3.1) 0.45 เศษ 45 ส่วน 100 ...เฉลยข้อ 3.1
3.2) 0.04 เศษ 4 ส่วน 10 ...เฉลยข้อ 3.2
3.3) 0.07 เศษ 1 ส่วน 70 ...เฉลยข้อ 3.3
3.4) 3.5 เศษ 9 ส่วน 2 ...เฉลยข้อ 3.4
3.5) 5.05 เศษ 101 ส่วน 20 ...เฉลยข้อ 3.5
3.6) 108.88 ...เฉลยข้อ 3.64) จงเรียงจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมาก

0.3,   เศษ 1 ส่วน 5 ,   0.1,    เศษ 1 ส่วน 200 ,   0.01,    เศษ 3 ส่วน 7

...เฉลยข้อ 4


5) จงเรียงจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อย

1.71,   เศษ 2 ส่วน 3 ,   0.45,    เศษ 7 ส่วน 4 ,   1.05,   เศษ 3 ส่วน 2

...เฉลยข้อ 5ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
ผู้ชม 694 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0
ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 2
 

Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.