ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 3


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 3

ผู้ชม 595 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 2

1) จงหาผลบวก

1.1) 0.14 + 0.48 = ? ...เฉลยข้อ 1.1

1.2) 0.491 + 0.718 = ? ...เฉลยข้อ 1.2

1.3) 4.501 + 0.88 = ? ...เฉลยข้อ 1.3

1.4) 12.2 + 15.005 = ? ...เฉลยข้อ 1.4

1.5) 19.998 + 8.08 = ? ...เฉลยข้อ 1.52) จงหาผลลบ

2.1) 0.75 - 0.42 = ? ...เฉลยข้อ 2.1

2.2) 0.491 - 0.178 = ? ...เฉลยข้อ 2.2

2.3) 13.06 - 6 = ? ...เฉลยข้อ 2.3

2.4) 8.801 - 0.88 = ? ...เฉลยข้อ 2.4

2.5) 28.2 - 5.05 = ? ...เฉลยข้อ 2.53) จงหาผลคูณ

3.1) 2.45 x 3 = ? ...เฉลยข้อ 3.1

3.2) 17.25 x 5.2 = ? ...เฉลยข้อ 3.2

3.3) 20.02 x 300.06 = ?
(ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ...เฉลยข้อ 3.3

3.4) 180.081 x 10.01 = ?
(ตอบทศนิยม 1 ตำแหน่ง) ...เฉลยข้อ 3.4

3.5) 101.01 x 101.101 = ?
(ตอบจำนวนเต็ม) ...เฉลยข้อ 3.54) จงหาผลหาร (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

4.1) 14.25 ÷ 3 = ? ...เฉลยข้อ 4.1

4.2) 17 ÷ 7 = ? ...เฉลยข้อ 4.2

4.3) 18 ÷ 2.3 = ? ...เฉลยข้อ 4.3

4.4) 14.35 ÷ 1.23 = ? ...เฉลยข้อ 4.4

4.5) 1.0651 ÷ 0.007 = ? ...เฉลยข้อ 4.5
ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...5) จงทำให้เป็นผลสำเร็จ (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

5.1) + - = ? ...เฉลยข้อ 5.1

5.2) x = ? ...เฉลยข้อ 5.2

5.3) ( x ) + 3.75 = ? ...เฉลยข้อ 5.3

5.4) 10.5 - ( + ) = ? ...เฉลยข้อ 5.4

5.5) ( x ) + ( x ) = ? ...เฉลยข้อ 5.5


ผู้ชม 595 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 2
ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 3
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.