ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 1


ทบทวนเนื้อหา
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
ลำดับการคำนวณ

ผู้ชม 334,641 ผู้ลงคะแนน 465 คะแนนเฉลี่ย 4

1) ถ้า 3x + 1 = 13 และ 3(y - 2) = 9
แล้ว x + y มีค่าเท่าใด
...เฉลย ข้อ 1

2) สามในสี่เท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่ง กับ 3 มีค่าเท่ากับ 45 เลขจำนวนนั้นมีค่าเท่าใด
...เฉลย ข้อ 2

3) นำ 4 มาคูณกับ x จากนั้นลบด้วย 12 ให้เป็นจำนวนที่หนึ่ง นำ 12 ลบออกจาก x แล้วคูณด้วย 4 ให้เป็นจำนวนที่สอง ถ้าจำนวนที่หนึ่งเท่ากับ สองเท่าของจำนวนที่สอง แล้ว x มีค่าเท่าใด
...เฉลย ข้อ 3

4) สามเท่าของเลขจำนวนหนึ่งบวกกับสามเท่าของเลขอีกจำนวนหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 21 ถ้าผลต่างของเลขสองจำนวนนั้นคือ 3 แล้ว ผลบวกของเลขสองจำนวนนั้นคือเท่าใด
...เฉลย ข้อ 4

5) มาลีทำข้อสอบ 24 ข้อ โดยทำถูกมากกว่าผิด 6 ข้อ มาลีทำข้อสอบถูกกี่ข้อ
...เฉลย ข้อ 5

6) ปีนี้ยายอายุ 60 ปี หลานอายุ 12 ปี อีกกี่ปี อายุยายจะเป็น 3 เท่าของอายุหลาน
...เฉลย ข้อ 6

7) ราคาเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และใช้ไฟฟ้า พร้อมค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในแต่ละปี แสดงดังตาราง

ระบบ ราคาและ
ค่าติดตั้ง
ค่าใช้จ่าย
ต่อปี
แสงอาทิตย์ 29,700 150
ไฟฟ้า 5,000 1,100

นานกี่ปีค่าใช้จ่ายของทั้งสองระบบนี้จึงจะเท่ากัน
...เฉลย ข้อ 7

8) ชาญชัยลืมคืนหนังสือห้องสมุด 5 เล่ม ห้องสมุดคิดค่าปรับเล่มละ 2 บาทต่อวัน ชาญชัยจำได้ว่าเล่มหนึ่งใน 5 เล่มนั้นเขายืมมาก่อนเล่มอื่นๆ 1 สัปดาห์ ชาญชัยเสียค่าปรับทั้งหมด 54 บาท หนังสือเล่มที่ชาญชัยยืมนานที่สุดถูกปรับกี่วัน
...เฉลย ข้อ 8

9) รุ่งทิวา และ รุ่งอรุณ มีเงินคนละ 100 บาท ทั้งสองคนซื้อผลไม้จากร้านเดียวกัน รุ่งทิวาซื้อเงาะ 7 กิโลกรัม และมะละกอ 4 ลูก เงินหมดพอดี ส่วนรุ่งอรุณ ซื้อเงาะ 5 กิโลกรัมและมะละกอ 6 ลูก เหลือเงิน 5 บาท มะละกอทุกลูกราคาเท่ากัน จงหาว่า เงาะราคากี่โลกรัมละกี่บาท และมะละกอลูกละกี่บาท
...เฉลย ข้อ 9

10) ถ้านำจำนวนเต็ม 3 จำนวนมาบวกกันทีละคู่จะได้ผลบวกเป็น 4, 16 และ 26 จงหาจำนวนที่มากที่สุด
...เฉลย ข้อ 10

11) ฟาร์มแห่งหนึ่งมีอาหารเลี้ยงไก่ได้ 30 วัน เมื่อเลี้ยงไปได้ 6 วัน ไก่ตายไป 5 ตัว อาหารที่เหลือสามารถเลี้ยงไก่ที่เหลือได้อีก 32 วัน เดิมฟาร์มแห่งนี้มีไก่กี่ตัว
...เฉลย ข้อ 11

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

ผู้ชม 334,641 ผู้ลงคะแนน 465 คะแนนเฉลี่ย 4

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 4
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 5
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.