ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ ตัวประกอบของจำนวนนับ


ทบทวนเนื้อหา

ตัวประกอบของจำนวนนับ

ผู้ชม 26,574 ผู้ลงคะแนน 62 คะแนนเฉลี่ย 5

1) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 30
...เฉลย ข้อ 1

2) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 32
...เฉลย ข้อ 2

3) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 54
...เฉลย ข้อ 3

4) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 60
...เฉลย ข้อ 4

5) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 66
...เฉลย ข้อ 5

6) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 126
...เฉลย ข้อ 6

7) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 385
...เฉลย ข้อ 7

8) ตัวประกอบของ 252 ที่มีค่ามากกว่า 10 มีกี่จำนวน ? จำนวนใดบ้าง ?
...เฉลย ข้อ 8

9) ตัวประกอบทั้งหมดของ 660 มีกี่จำนวนที่เป็นจำนวนคู่
...เฉลย ข้อ 9

10)
ให้ a เป็นจำนวนตัวประกอบของ 210 ที่หารด้วย 5 ลงตัว
b เป็นจำนวนตัวประกอบของ 6006 ที่เป็นจำนวนคู่
จงหาค่าของ 3a - 2b

เฉลย ข้อ 10

ผู้ชม 26,574 ผู้ลงคะแนน 62 คะแนนเฉลี่ย 5
ทบทวนเนื้อหา

ตัวประกอบของจำนวนนับ
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.