ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ ลำดับการคำนวณ


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับการคำนวณ

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 22,626 ผู้ลงคะแนน 66 คะแนนเฉลี่ย 4

คำนวณคำตอบของโจทย์เลขระคนต่อไปนี้
โดยยึดลำดับการคำนวณที่ตกลงกันเป็นสากล ใช้กันทั่วโลกสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างเครื่องคิดเลข และ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดลำดับการคำนวณ ดังนี้
ลำดับที่ 1 คำนวณใน ( ) ถ้ามี ( ) ซ้อนกันหลายวงเล็บ คำนวณจากชั้นในสุดออกมา
ลำดับที่ 2 คำนวณ เลขยกกำลัง และ กรณฑ์ จากซ้ายไปขวา
ลำดับที่ 3 คำนวณ คูณและหาร จากซ้ายไปขวา
ลำดับที่ 4 คำนวณ บวกและลบ จากซ้ายไปขวา

1) 4 + 3 - (5 - 3)2 + 7 x 2 = ?
...เฉลย ข้อ 1

2) 2 + 3(-3) + (1 - 5 x 2)2 - 1 = ?
...เฉลย ข้อ 2

3) 7 + (3 + 5(2 + 1)2 -2)2 + 9(5 - 2) = ?
...เฉลย ข้อ 3

4) -2(12 ÷ 3)3 -7(3 + 8) - (2 - 5)2 = ?
...เฉลย ข้อ 4

5) -7 + 2(4 + 5) ÷ 3 - 20(-2)(-1) + 10 - ( 2 - 7)(-3)3 = ?
...เฉลย ข้อ 5

6) 12 + 14 x 10 ÷ 5 x 3 + 9 - 2 x 7 - 8 - 3 = ?
...เฉลย ข้อ 6

7) 3 x 14 ÷ 6 x 7 + 7 - 12 + 18 - 5 x 3 ÷ 7 x 35 = ?
...เฉลย ข้อ 7

8) -5( -2 - 4) ÷ (32 - 1)(-3 -1)2 + 7 - 1 ÷ 2(3 - 7) = ?
...เฉลย ข้อ 8

9)
(2 + 8) + (2 - 11) - 4 x 16 ÷ 8 ÷ 2 = ?
...เฉลย ข้อ 9

10)
-7(-3) - 6(15) ÷ 3(7 + 3) + (13 - 7 - 3 + 9) = ?
...เฉลย ข้อ 10

ผู้ชม 22,626 ผู้ลงคะแนน 66 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

ลำดับการคำนวณ

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.