ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ(เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 3


ทบทวนเนื้อหา

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)
คำนวณเลขทศนิยม


ผู้ชม 4,810 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 3

1) โรงงานผลิตกระเป๋า เคยขายกระเป๋าได้กำไร 40% ต่อมาต้นทุนการผลิตของโรงงานลดลง 15% โรงงานจึงลดราคากระเป๋าลง 10% โรงงานผลิตกระเป๋าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
.....เฉลย ข้อ 1


2) นำเงินไปฝากธนาคาร 25,000 บาท
ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 12%
เมื่อครบ 3 ปี มีเงินในบัญชีกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 2


3) ร้านค้าติดป้ายขายวิทยุราคา 1,250 บาท ถ้าขายโดยลดราคาให้ผู้ซื้อ 12% ร้านค้ายังคงได้กำไร 25% ถ้าร้านค้าขายวิทยุ 990 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์
.....เฉลย ข้อ 3


4) วิชาคณิตศาสตร์มีการสอบเก็บคะแนน 3 ครั้ง สอบครั้งที่ 1 ข้อสอบ 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหน่ง สอบได้ 65% สอบครั้งที่ 2 ข้อสอบ 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหน่ง สอบได้ 75% สอบครั้งที่ 3 ข้อสอบ 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหน่ง ต้องทำข้อสอบถูกกี่ข้อ จึงจะได้คะแนนรวมของการสอบ 3 ครั้งเป็น 80%
.....เฉลย ข้อ 4


5) พ่อค้าเฟอร์นิเจอร์ซื้อโต๊ะไม้จากโรงงานราคา 1,200 บาท เขาต้องติดราคาขายเท่าไร เมื่อลดราคาให้ผู้ซื้อ 25% แล้วยังมีกำไรอีก 25%
.....เฉลย ข้อ 5


6) ร้านค้าติดราคารถจักรยานยนต์ไว้คิดกำไร 4% ในช่วงโปรโมชั่นลดราคาให้ลูกค้า 1,000 บาท ร้านค้ายังได้กำไร 2% ถ้าร้านค้าต้องการกำไร 3% ต้องติดราคาป้ายกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 6


7) ส่วนผสมในการทำเค้กกล้วยหอมขนาด 2 ปอนด์ มีดังนี้
ส่วนผสม น้ำหนัก (กรัม)
แป้งสาลี 400
ไข่ไก่ 200
น้ำตาลทราย 250
เนยสด 350
กล้วยหอม 300

ถ้าต้องการทำเค้กกล้วยหอมขนาด 3 ปอนด์
จะต้องใช้เนยสดคิดเป็นร้อยละเท่าใดของส่วนผสมทั้งหมด
.....เฉลย ข้อ 7

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

ผู้ชม 4,810 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 3
ทบทวนเนื้อหา

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)
คำนวณเลขทศนิยม

 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.