ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ(เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 4


ทบทวนเนื้อหา

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)
คำนวณเลขทศนิยม


ผู้ชม 7,449 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 4

1) วรรณีซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นราคา 3,495 บาท จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเครดิตของวรรณีมีเงื่อนไขว่า ถ้าใช้ในวงเงิน 100,000 บาท ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ก่อนซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น วรรณีใช้เกินวงเงินแล้ว 526.41 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 14% หลังจากซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว วรรณีต้องเสียดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไร
.....เฉลย ข้อ 1


2) ร้านค้าให้ค่านายหน้าพนักงานขาย 10% สำหรับสินค้าประเภทเครื่องประดับ ให้ค่านายหน้า 7% สำหรับสินค้าอื่น ๆ พนักงานขายคนหนึ่งขายสินค้าได้ ดังนี้ :
สร้อยคอ 20,000 บาท
กระเป๋า 3,200 บาท
ต่างหู 17,000 บาท
พนักงานขายคนนี้ได้ค่านายหน้าทั้งหมดกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 2


3) ทวีโชคลงทุนซื้อผลไม้มาขายด้วยเงิน 700 บาท เขาซื้อเงาะ 450 บาท เงินที่เหลือซื้อน้อยหน่า ขายเงาะได้กำไร 36% แต่ขายน้อยหน่าขาดทุน 40% เมื่อขายผลไม้หมด ทวีโชคได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 3


4) นารีมีรายได้เดือนละ 17,500 บาท จ่ายค่าอาหาร 18% จ่ายค่าเดินทาง 27% ให้คุณพ่อคุณแม่ 1,000 บาท ที่เหลือฝากธนาคาร นารีฝากธนาคารเดือนละกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 4


5) ร้านพิซซ่าส่งเสริมการขายโดยจัดรายการ 'ซื้อ 2 แถม 1' ลูกค้าซื้อพิซซ่าขนาดและชนิดเดียว 2 ถาด ได้แถมพิซซ่าขนาดและชนิดเดียวกันอีก 1 ถาด ลูกค้าได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์
.....เฉลย ข้อ 5


6) ร้านค้าแห่งหนึ่งปิดราคาขายโทรทัศน์ไว้ 48,000 บาท ถ้าขายราคานี้ ร้านค้าจะได้กำไร 20% แต่ถ้าผู้ซื้อจ่ายเงินสด ร้านค้าจะลดราคาให้ 5% จากราคาที่ปิดไว้ ถ้าผู้ซื้อจ่ายเงินสด ร้านค้าได้กำไรกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 6


7) ติดป้ายราคาสินค้าไว้ 150 บาท โดยคิดกำไร 20% เมื่อมีผู้มาซื้อลดราคาให้ 10% ยังคงมีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์
.....เฉลย ข้อ 7


8) ร้านค้าปิดราคาขายกระเป๋าไว้สูงกว่าทุนเท่าตัว และประกาศลดราคาให้ผู้ซื้อ 40% ร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
.....เฉลย ข้อ 8

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

ผู้ชม 7,449 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)
คำนวณเลขทศนิยม

 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.