ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ


ทบทวนเนื้อหา

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ลำดับการคำนวณ
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 16,380 ผู้ลงคะแนน 21 คะแนนเฉลี่ย 4

พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่า จริง หรือ เท็จ (ถูก หรือ ผิด )

1) 1779 เป็นจำนวนเฉพาะ
... เฉลย ข้อ 1

2) 1077 เป็นจำนวนประกอบ
... เฉลย ข้อ 2

3) 97 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
... เฉลย ข้อ 3

4) 421 ไม่เป็นจำนวนประกอบ
... เฉลย ข้อ 4
5) กำหนดให้ A = {761, 799, 3295, 5478 } แล้ว มีจำนวนเฉพาะ 2 จำนวนอยู่ใน A
... เฉลย ข้อ 5

6) ถ้า B = 1 + 15 x 10 แล้ว B เป็นจำนวนเฉพาะ
... เฉลย ข้อ 6

7)
โจรสลัดเขียนลายแทงสมบัติไว้ 2 ฉบับ แสดงสถานที่ต่างกัน และมีสูตรที่หลังลายแทงต่างกัน เพื่อปกป้องสมบัติที่เขาซ่อนไว้ให้ปลอดภัยจากนักล่าสมบัติ

สูตรของลายแทงฉบับจริงได้คำตอบเป็นจำนวนเฉพาะ

สูตรของลายแทงฉบับปลอมได้คำตอบเป็นจำนวนประกอบ

ในงานประมูลของเก่า มีผู้นำลายแทงสมบัติโจรสลัดมาประมูล สูตรที่อยู่หลังลายแทงฉบับที่นำมาประมูลคือ
-3(7 - 5) + 75 x 7 ÷ 3 x 57 + (8 - 2)

ลายแทงสมบัติโจรสลัดที่นำมาประมูลครั้งนี้เป็นฉบับจริง ... เฉลย ข้อ 7

8)
c = d + f ถ้า d และ f เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว c จะเป็นจำนวนเฉพาะด้วย
... เฉลย ข้อ 8

9)
m = p x q ถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะ และ q เป็นจำนวนประกอบแล้ว m จะเป็นจำนวนประกอบ
... เฉลย ข้อ 9

10) ในช่วง 130 - 180 มีจำนวนเฉพาะอยู่ 10 จำนวน
... เฉลย ข้อ 10


ผู้ชม 16,380 ผู้ลงคะแนน 21 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.