ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ


ทบทวนเนื้อหา

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ลำดับการคำนวณ
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 14,917 ผู้ลงคะแนน 19 คะแนนเฉลี่ย 4

พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่า จริง หรือ เท็จ (ถูก หรือ ผิด )

1) 1779 เป็นจำนวนเฉพาะ
... เฉลย ข้อ 1

2) 1077 เป็นจำนวนประกอบ
... เฉลย ข้อ 2

3) 97 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
... เฉลย ข้อ 3

4) 421 ไม่เป็นจำนวนประกอบ
... เฉลย ข้อ 4
5) กำหนดให้ A = {761, 799, 3295, 5478 } แล้ว มีจำนวนเฉพาะ 2 จำนวนอยู่ใน A
... เฉลย ข้อ 5

6) ถ้า B = 1 + 15 x 10 แล้ว B เป็นจำนวนเฉพาะ
... เฉลย ข้อ 6

7)
โจรสลัดเขียนลายแทงสมบัติไว้ 2 ฉบับ แสดงสถานที่ต่างกัน และมีสูตรที่หลังลายแทงต่างกัน เพื่อปกป้องสมบัติที่เขาซ่อนไว้ให้ปลอดภัยจากนักล่าสมบัติ

สูตรของลายแทงฉบับจริงได้คำตอบเป็นจำนวนเฉพาะ

สูตรของลายแทงฉบับปลอมได้คำตอบเป็นจำนวนประกอบ

ในงานประมูลของเก่า มีผู้นำลายแทงสมบัติโจรสลัดมาประมูล สูตรที่อยู่หลังลายแทงฉบับที่นำมาประมูลคือ
-3(7 - 5) + 75 x 7 ÷ 3 x 57 + (8 - 2)

ลายแทงสมบัติโจรสลัดที่นำมาประมูลครั้งนี้เป็นฉบับจริง ... เฉลย ข้อ 7

8)
c = d + f ถ้า d และ f เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว c จะเป็นจำนวนเฉพาะด้วย
... เฉลย ข้อ 8

9)
m = p x q ถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะ และ q เป็นจำนวนประกอบแล้ว m จะเป็นจำนวนประกอบ
... เฉลย ข้อ 9

10) ในช่วง 130 - 180 มีจำนวนเฉพาะอยู่ 10 จำนวน
... เฉลย ข้อ 10


ผู้ชม 14,917 ผู้ลงคะแนน 19 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.