ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเลขคณิต ข้อ 3


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเลขคณิต

ผู้ชม 412 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

เฉลยคำตอบข้อ 3 63 เป็นพจน์ที่ 11

โจทย์

3, 9, 15, 21, . . . . , 63

63 เป็นพจน์ที่เท่าไร

วิธีทำ

ผลต่างร่วมของแต่ละพจน์คือ 6

9 - 3 = 6
15 - 9 = 6
21 - 15 = 6

ให้ d เป็นผลต่างร่วมของแต่ละพจน์
d = 6

a1 เป็นพจน์ที่ 1
a2 เป็นพจน์ที่ 2
a3 เป็นพจน์ที่ 3
:
an เป็นพจน์ที่ n
a2 = a1 + d
a3 = a1 + 2d
:
an = a1 + (n-1)d

ให้ 63 เป็นพจน์ที่ n แล้วหาค่าว่า n มีค่าเท่าไร

an= a1 + (n-1)d = 63

a1 = 3
d = 6

ดังนั้น a1 + (n-1)d = 63

3 + (n - 1)6

= 63

3 + 6n - 6

= 63

แจกแจง 6 เข้าไปใน ( )

6n - 3

= 63

6n

= 63 + 3

6n

= 66

n

= 66 ÷ 6

n

= 11

63 เป็นพจน์ที่ 11


ผู้ชม 412 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ลำดับเลขคณิต
ลำดับเรขาคณิต
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.