ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเลขคณิต ข้อ 3


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเลขคณิต

ผู้ชม 292 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

เฉลยคำตอบข้อ 3 63 เป็นพจน์ที่ 11

โจทย์

3, 9, 15, 21, . . . . , 63

63 เป็นพจน์ที่เท่าไร

วิธีทำ

ผลต่างร่วมของแต่ละพจน์คือ 6

9 - 3 = 6
15 - 9 = 6
21 - 15 = 6

ให้ d เป็นผลต่างร่วมของแต่ละพจน์
d = 6

a1 เป็นพจน์ที่ 1
a2 เป็นพจน์ที่ 2
a3 เป็นพจน์ที่ 3
:
an เป็นพจน์ที่ n
a2 = a1 + d
a3 = a1 + 2d
:
an = a1 + (n-1)d

ให้ 63 เป็นพจน์ที่ n แล้วหาค่าว่า n มีค่าเท่าไร

an= a1 + (n-1)d = 63

a1 = 3
d = 6

ดังนั้น a1 + (n-1)d = 63

3 + (n - 1)6

= 63

3 + 6n - 6

= 63

แจกแจง 6 เข้าไปใน ( )

6n - 3

= 63

6n

= 63 + 3

6n

= 66

n

= 66 ÷ 6

n

= 11

63 เป็นพจน์ที่ 11


ผู้ชม 292 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ลำดับเลขคณิต
ลำดับเรขาคณิต
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.