ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเลขคณิต ข้อ 5


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเลขคณิต

ผู้ชม 220 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

เฉลยคำตอบข้อ 5 D = 666

โจทย์

(2 + 5 + 8 + ... + 1997) - (1 + 4 + 7 + ... + 1996) = D

จงหาค่า D

วิธีทำ

2 + 5 + 8 + ... + 1997 เป็นลำดับเลขคณิต

1997 เป็นพจน์ที่เท่าไร ?

ให้ 1997 เป็นพจน์ที่ n

an = a1 + (n-1)d = 1997

a1 = พจน์ที่ 1 = 2
d = ผลต่างร่วม = 3

ดังนั้น a1 + (n-1)d = 1997

2 + (n - 1)3

= 1997

แจกแจง 3

เข้าไปใน ( )

2 + 3n - 3

= 1997

3n - 1

= 1997

3n

= 1997 + 1

3n

= 1998

n

= 1998 ÷ 3

n

= 666

1997 เป็นพจน์ที่ 666 .................. ( 1 )

1 + 4 + 7 + ... + 1996 เป็นลำดับเลขคณิต

1996 เป็นพจน์ที่เท่าไร ?

ให้ 1996 เป็นพจน์ที่ n

an = a1 + (n-1)d = 1996

a1 = พจน์ที่ 1 = 1
d = ผลต่างร่วม = 3

ดังนั้น a1 + (n-1)d = 1996

1 + (n - 1)3

= 1996

แจกแจง 3

เข้าไปใน ( )

1 + 3n - 3

= 1996

3n - 2

= 1996

3n

= 1996 + 2

3n

= 1998

n

= 1998 ÷ 3

n

= 666

1996 เป็นพจน์ที่ 666 .................. ( 2 )

จาก ( 1 ) และ ( 2 )

ลำดับเลขคณิต 2 ชุด มีจำนวนพจน์เท่ากันคือ 666 พจน์


ผู้ชม 220 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ลำดับเลขคณิต
ลำดับเรขาคณิต
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.