ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเลขคณิต ข้อ 6


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเลขคณิต

ผู้ชม 210 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

เฉลยคำตอบข้อ 6 X = 63

โจทย์

3, 7, 12, 18, 25, ..., X

จงหาค่า X เมื่อ X เป็นพจน์ที่ 9


วิธีทำ

ผลต่างของแต่ละพจน์ไม่เท่ากัน

ผลต่างของพจน์ที่ 2 และ พจน์ที่ 1 = 7 - 3 = 4
ผลต่างของพจน์ที่ 3 และ พจน์ที่ 2 = 12 - 7 = 5
ผลต่างของพจน์ที่ 4 และ พจน์ที่ 3 = 18 - 12 = 6
ผลต่างของพจน์ที่ 5 และ พจน์ที่ 4 = 25 - 18 = 7

ผลต่างเพิ่มขึ้นทีละ 1

ผลต่างของพจน์ที่ 6 และ พจน์ที่ 5 = 8
พจน์ที่ 6 = 25 + 8 = 33

ผลต่างของพจน์ที่ 7 และ พจน์ที่ 6 = 9
พจน์ที่ 7 = 33 + 9 = 42

ผลต่างของพจน์ที่ 8 และ พจน์ที่ 7 = 10
พจน์ที่ 8 = 42 + 10 = 52

ผลต่างของพจน์ที่ 9 และ พจน์ที่ 8 = 11
พจน์ที่ 9 = 52 + 11 = 63

พจน์ที่ 9 = 63

ผู้ชม 210 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ลำดับเลขคณิต
ลำดับเรขาคณิต
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.