ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเลขคณิต ข้อ 7


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเลขคณิต

ผู้ชม 219 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

เฉลยคำตอบข้อ 7 มี 144 ที่นั่ง

โจทย์

ที่นั่งแถวแรกมี 20 ที่นั่ง
แถวต่อ ๆ ไปเพิ่มที่นั่งอีกแถวละ 4 ที่นั่ง
มีที่นั่งทั้งหมด 32 แถว
แถวสุดท้ายมีที่นั่งกี่ที่นั่ง

วิธีทำ

จำนวนที่นั่งแถวที่ 1 = 20
จำนวนที่นั่งแถวที่ 2 = 20 + 4 = 24
จำนวนที่นั่งแถวที่ 3 = 20 + 4 + 4 = 20 + 2 x 4 = 28
จำนวนที่นั่งแถวที่ 4 = 20 + 4 + 4 + 4 = 20 + 3 x 4 = 32
จำนวนที่นั่งแถวที่ 5 = 20 + 4 x 4 = 36
:
จำนวนที่นั่งแถวที่ n = 20 + (n - 1) x 4
:
จำนวนที่นั่งแถวที่ 32 = 20 + (32 - 1) x 4
= 20 + 31 x 4
= 20 + 124
= 144

ผู้ชม 219 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ลำดับเลขคณิต
ลำดับเรขาคณิต
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.