ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเลขคณิต ข้อ 8


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเลขคณิต

ผู้ชม 449 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

เฉลยคำตอบข้อ 8 8.1) 111 คน
8.2) 18 สัปดาห์


โจทย์

ร้านค้าแห่งหนึ่งให้ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิก
เพื่อได้ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า

เมื่อสิ้นสัปดาห์แรกร้านค้ามีสมาชิก 34 คน
เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ 2 ร้านค้ามีสมาชิก 41 คน
เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ 3 ร้านค้ามีสมาชิก 48 คน
เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ 4 ร้านค้ามีสมาชิก 55 คน

ถ้าการเพิ่มของสมาชิกคงรูปแบบนี้ตลอดไป
ถามว่า
8.1) หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ ร้านค้าแห่งนี้มีสมาชิกกี่คน
8.2) ต้องใช้เวลากี่สัปดาห์ ร้านค้าแห่งนี้จึงมีสมาชิกครบ 150 คนวิธีทำ

เมื่อนำจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์มาวางเรียงกัน
จะได้เลขลำดับ


34, 41, 48, 55, ...

ผลต่างของพจน์ที่ 2 และ พจน์ที่ 1 = 41 - 34 = 7
ผลต่างของพจน์ที่ 3 และ พจน์ที่ 2 = 48 - 41 = 7
ผลต่างของพจน์ที่ 4 และ พจน์ที่ 3 = 55 - 48 = 7
ผลต่างของแต่ละพจน์คงที่ = 7

หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ ร้านค้าแห่งนี้มีสมาชิกกี่คน

จำนวนสมาชิกหลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ = พจน์ที่ 12

an = a1 + (n-1)d

พจน์ที่ n = an
พจน์ที่ 1 = a1 = 34
ผลต่างร่วม = d = 7

เมื่อ n = 12

พจน์ที่ 12 = a12 = a1 + (12-1)d
= 34 + (12-1)7
= 34 + 11 x 7
= 34 + 77
= 111


หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ ร้านค้าแห่งนี้มีสมาชิก 111 คน

ต้องใช้เวลากี่สัปดาห์ ร้านค้าแห่งนี้จึงมีสมาชิกครบ 150 คน

ให้ 150 เป็นพจน์ที่ n

an = a1 + (n-1)d = 150

a1 = 34
d = 7
หาว่า n = ?

a1 + (n-1)d = 150

34 + (n - 1)7

= 150

34 + 7n - 7

= 150

แจกแจง 7 เข้าไปใน ( )

7n + 27

= 150

7n

= 150 - 27

7n

= 123

n

= 123 ÷ 7

n

≈ 18

ต้องใช้เวลา 18 สัปดาห์ ร้านค้าแห่งนี้จึงมีสมาชิกครบ 150 คน

ผู้ชม 449 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ลำดับเลขคณิต
ลำดับเรขาคณิต
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.