ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเลขคณิต ข้อ 9


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเลขคณิต

ผู้ชม 358 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 2

เฉลยคำตอบข้อ 9 ใช้อิฐ 210 ก้อน

โจทย์นำอิฐมาก่อกำแพงดังรูป
ต้องการก่อกำแพงสูง 20 ชั้น
(1 ชั้น = อิฐ 1 แถว)
ต้องใช้อิฐทั้งหมดกี่ก้อน


วิธีทำ

ชั้นที่ 1 (ชั้นบนสุดของกำแพง) มีอิฐ 1 ก้อน
ชั้นที่ 2 มีอิฐ 2 ก้อน
ชั้นที่ 3 มีอิฐ 3 ก้อน
ชั้นที่ 4 มีอิฐ 4 ก้อน
:
ชั้นที่ 20 มีอิฐ 20 ก้อน

1, 2, 3, 4, .... 20 เป็นลำดับเลขคณิต

1 + 2 + 3 + 4 + .... + 20 = ?

สูตร ผลบวกลำดับเลขคณิต = (พจน์แรก + พจน์สุดท้าย) x ( จำนวนพจน์ ÷ 2 )

1 + 2 + 3 + 4 + .... + 20 = (1 + 20) x (20 ÷ 2 )
= 21 x 10
= 210

ใช้อิฐ 210 ก้อน


ผู้ชม 358 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 2

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ลำดับเลขคณิต
ลำดับเรขาคณิต
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.