ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเรขาคณิต


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเรขาคณิต

ผู้ชม 2,423 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4

1) 3, 6, 12, 24, X

จงหาค่า X

.....เฉลย ข้อ 1


2) 5, 15, 45, 135, ... , X

จงหาค่า X เมื่อ X เป็นพจน์ที่ 7

.....เฉลย ข้อ 2


3) ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่ง มีไก่ 2 ตัวติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัปดาห์แรก เชื้อไวรัสระบาดอย่างรวดเร็ว จำนวนไก่ที่ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าทุกสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 6 มีไก่ติดเชื้อไวรัสกี่ตัว
.....เฉลย ข้อ 3


4) ลุงใจบุญ บริจาคเงิน ให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทุกปี เริ่มจากปี พ.ศ. 2550 ลุงใจบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท ปีถัดไปบริจาคเพิ่มเป็น 2 เท่าของปีที่ผ่านมา ลุงใจบุญบริจาคแบบนี้ต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2558 ถามว่า ลุงใจบุญบริจาคเงิน ให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งหมดกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 4


5) ปีแรกที่สำรวจอุทยาน
พบว่าในอุทยานมีกวาง 50 ตัว
ถ้าประชากรกวางเพิ่มขึ้นปีละ 5% ต่อเนื่องทุกปี
ปีที่ 5 มีกวางกี่ตัวในอุทยานแห่งนี้
.....เฉลย ข้อ 5

ผู้ชม 2,423 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเรขาคณิต
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.