ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ลำดับเรขาคณิต


ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเรขาคณิต

ผู้ชม 1,938 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4

1) 3, 6, 12, 24, X

จงหาค่า X

.....เฉลย ข้อ 1


2) 5, 15, 45, 135, ... , X

จงหาค่า X เมื่อ X เป็นพจน์ที่ 7

.....เฉลย ข้อ 2


3) ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่ง มีไก่ 2 ตัวติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัปดาห์แรก เชื้อไวรัสระบาดอย่างรวดเร็ว จำนวนไก่ที่ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าทุกสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 6 มีไก่ติดเชื้อไวรัสกี่ตัว
.....เฉลย ข้อ 3


4) ลุงใจบุญ บริจาคเงิน ให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทุกปี เริ่มจากปี พ.ศ. 2550 ลุงใจบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท ปีถัดไปบริจาคเพิ่มเป็น 2 เท่าของปีที่ผ่านมา ลุงใจบุญบริจาคแบบนี้ต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2558 ถามว่า ลุงใจบุญบริจาคเงิน ให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งหมดกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 4


5) ปีแรกที่สำรวจอุทยาน
พบว่าในอุทยานมีกวาง 50 ตัว
ถ้าประชากรกวางเพิ่มขึ้นปีละ 5% ต่อเนื่องทุกปี
ปีที่ 5 มีกวางกี่ตัวในอุทยานแห่งนี้
.....เฉลย ข้อ 5

ผู้ชม 1,938 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

ลำดับเรขาคณิต
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.