ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ดอกเบี้ยไม่ทบต้น และ ดอกเบี้ยทบต้นทบทวนเนื้อหา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ(%)
เลขทศนิยม
บัญญัติไตรยางค์
คูณเศษส่วน

ผู้ชม 49,542 ผู้ลงคะแนน 57 คะแนนเฉลี่ย 5

1) ชาญชัยกู้เงินจากธนาคาร 53,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 8% ต่อปี สัญญากู้เงินระบุให้ชำระดอกเบี้ยปีละครั้ง เป็นเวลา 5 ปี ชาญชัยชำระดอกเบี้ยทุกปี เมื่อกู้ครบ 5 ปี ชายชัยจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดกี่บาท
...เฉลย ข้อ 1...

2) ดาวเรืองนำเงินไปฝากธนาคาร 7,000 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ย 4% ต่อปี เมื่อฝากได้เพียง 45 วันดาวเรืองก็ปิดบัญชีถอนเงินออกหมด ถ้าธนาคารคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน ดาวเรืองได้รับเงินทั้งหมดเท่าใด
...เฉลย ข้อ 2...

3) วารีกู้เงินธนาคารมาทำธุรกิจ ธนาคารคิดดอกเบี้ย 8% ต่อปี สัญญากู้เงินระบุให้วารีต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารทุกเดือน และจ่ายเงินกู้(เงินต้น)คืน เมื่อสัญญากู้ครบ 6 เดือน วารีจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารเดือนละ 640 บาททุกเดือน ถามว่าวารีกู้เงินจากธนาคารกี่บาท
...เฉลย ข้อ 3...

4) วินัยกู้เงินจากธนาคาร 90,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 7% ต่อปี วินัยจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารทุกเดือน และจ่ายเงินกู้(เงินต้น)คืนเมื่อครบสัญญา วินัยจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด 4,200 บาท ถามว่าวินัยทำสัญญากู้เงินจากธนาคารกี่เดือน
...เฉลย ข้อ 4...

5) นำเงิน 8,000 บาท ไปฝากธนาคาร 3 เดือน ได้ดอกเบี้ย 90 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี
...เฉลย ข้อ 5...

6) นำเงินไปฝากธนาคาร 25,000 บาท โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 5% ฝากต่อเนื่องจนครบ 3 ปี จะมีเงินในบัญชีเท่าไร
...เฉลย ข้อ 6...

7) นำเงินไปฝากธนาคาร 50,000 บาท โดยเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ทุก 3 เดือน ธนาคารให้ดอกเบี้ย 4% ต่อปี เมื่อฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ยกี่บาท
...เฉลย ข้อ 7...

8) จ๋อยเป็นหนี้บัตรเครดิต 20,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 24% ต่อปี ธนาคารทวงหนี้จ๋อยทุกเดือน เป็นเวลา 3 เดือน เมื่อสิ้นเดือนที่ 3 จ๋อยนำเงินไปชำระหนี้ เขาต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
...เฉลย ข้อ 8...

9) ไพศาลนำเงินไปฝากธนาคาร โดยเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน ธนาคารให้ดอกเบี้ย 4% ต่อปี เมื่อฝากต่อเนื่อง 1 ปี 6 เดือน ไพศาลมีเงินในบัญชีทั้งหมด 350,198.60 บาท ถามว่า ไพศาลนำเงินไปฝากธนาคารกี่บาท
...เฉลย ข้อ 9...

10) วานิชปล่อยเงินกู้ 30,000 บาท ให้แม่ค้าในตลาด โดยคิดดอกเบี้ย 12% ต่อปี สัญญาระบุว่าแม่ค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน แม่ค้ากู้เงินไป m เดือน โดยไม่จ่ายดอกเบี้ยเลย เมื่อสิ้นเดือนที่ m วานิชจึงยกเลิกสัญญากู้เงินและเรียกคืนเงินต้น 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 603 บาท ถามว่า วานิชให้แม่ค้ากู้เงินไปกี่เดือน
...เฉลย ข้อ 10...

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

ผู้ชม 49,542 ผู้ลงคะแนน 57 คะแนนเฉลี่ย 5
ทบทวนเนื้อหา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ(%)
เลขทศนิยม
บัญญัติไตรยางค์
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.