ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
อัตราเร็วตอนที่ 3 มุมของเข็มนาฬิกา


ทบทวนเนื้อหา

อัตราเร็ว ระยะทาง เวลา
วิ่งไล่กัน วิ่งเข้าหากัน
บัญญัติไตรยางค์
  
ผู้ชม 1,473 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1

1)
ณ เวลา 3:00 น.
เข็มยาวและเข็มสั้นทำมุม 90 องศา

เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที

ณ เวลา 3:10 น.
เข็มยาวและเข็มสั้นทำมุมกี่องศา

... เฉลย ข้อ 12)
จากเวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นทำมุมฉากกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 23)
จากเวลา 6:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะซ้อนกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 34)
จากเวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะซ้อนกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 45)
จากเวลา 8:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 56)
จากเวลา 2:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะตั้งฉากกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 67)
จากเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะตั้งฉากกันครั้งที่สอง ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 7


ผู้ชม 1,473 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1
ทบทวนเนื้อหา

อัตราเร็ว ระยะทาง เวลา
วิ่งไล่กัน วิ่งเข้าหากัน
บัญญัติไตรยางค์
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.