ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
อัตราเร็วตอนที่ 3 มุมของเข็มนาฬิกา


ทบทวนเนื้อหา

อัตราเร็ว ระยะทาง เวลา
วิ่งไล่กัน วิ่งเข้าหากัน
บัญญัติไตรยางค์
  
ผู้ชม 1,641 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1

1)
ณ เวลา 3:00 น.
เข็มยาวและเข็มสั้นทำมุม 90 องศา

เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที

ณ เวลา 3:10 น.
เข็มยาวและเข็มสั้นทำมุมกี่องศา

... เฉลย ข้อ 12)
จากเวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นทำมุมฉากกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 23)
จากเวลา 6:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะซ้อนกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 34)
จากเวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะซ้อนกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 45)
จากเวลา 8:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 56)
จากเวลา 2:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะตั้งฉากกันครั้งแรก ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 67)
จากเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

เข็มยาวและเข็มสั้นจะตั้งฉากกันครั้งที่สอง ณ เวลาประมาณกี่นาฬิกา

... เฉลย ข้อ 7


ผู้ชม 1,641 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1
ทบทวนเนื้อหา

อัตราเร็ว ระยะทาง เวลา
วิ่งไล่กัน วิ่งเข้าหากัน
บัญญัติไตรยางค์
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง มีการจับเวลา นักเรียนจึงต้องฝึกทั้งเทคนิคในการทำข้อสอบ และเทคนิคในการบริหารเวลา เมื่อสอบเสร็จจะทราบคะแนนสอบทันที ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ที่นี่ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.