ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

ข้อสอบของโรงเรียนและข้อสอบเข้าม.1 ต่างกันอย่างไร


ผู้ปกครองหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าลูกหลานของตนทำข้อสอบคณิตศาสตร์ของโรงเรียนได้เกรด 4 แต่ทำไมทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ไม่ได้

ข้อสอบฯออกยากเกินเนื้อหาที่สอนในโรงเรียนใช่หรือไม่ ?

เพราะลูกหลานของตนบอกว่าข้อสอบไม่เหมือนของโรงเรียน


ขอเปรียบเทียบการเรียนคณิตศาสตร์กับการเล่นแบดมินตันเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นภาพชัดเจนก่อนที่จะตอบคำถามข้างต้น

การสอนนักเรียนตีลูกขนไก่ เริ่มจากสอนวิธีจับไม้แบดมินตัน การแกว่งหัวไหลและการตวัดข้อมือเพื่อตีลูกขนไก่ ตลอดจนการเอี้ยวตัว การโยกตัวเพื่อรับลูกขนไก่

แล้วทำการสอบเพื่อให้คะแนนนักเรียน โดยครูฝึกตีลูกขนไก่ให้นักเรียนรับ
ถ้านักเรียนสามารถรับได้ทุกลูกจะได้เกรด 4
ถ้ารับพลาดบางลูกจะได้เกรด 3, 2 หรือ 1 ลดหลั่นกันไป

ถ้านำนักเรียนที่ได้เกรด 4 มาแข่งกัน

ใครจะได้ตำแหน่งแชมป์แบดมินตัน ?

การสอบโดยครูฝึกตีลูกขนไก่ให้นักเรียนรับในโรงยิมฯเป็นการตีลูกขนไก่เข้าหาตัวนักเรียน ครูฝึกจะกะระยะที่นักเรียนสามารถเอื้อมถึง โดยโยกตัวเพียงเล็กน้อย หรือก้าวขาเพียง 1 - 2 ก้าว แต่การตีลูกขนไก่ของคู่ต่อสู้ในสนามแข่งขัน เป็นการตีไปที่จุดใดในสนามก็ได้ ผู้ที่จะรับลูกขนไก่ต้องวิ่งไปถึงจุดนั้นทันเวลา

ผู้ที่ได้เกรด 4 แต่ละคนมีความเร็วในการวิ่งไม่เท่ากัน คนที่อึดกว่าจะวิ่งได้นานโดยไม่เหนื่อย คนที่ไม่อึดวิ่งไม่กี่ก้าวก็หมดแรง ความอึดและความเร็วในการวิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้สะท้อนไว้ในเกรด 4 เพราะการสอบในโรงยิมฯไม่เคยนำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณา แต่สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการแข่งแพ้หรือชนะ

สามารถแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
ตามพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน

กลุ่มที่ 1 เรียนคณิตศาตร์โดยวิธีจำและเลียนแบบ
กลุ่มที่ 2 เรียนคณิตศาสร์โดยวิธีคิดและวิเคราะห์

นักเรียนกลุ่มที่ 1 เรียนคณิตศาตร์โดยวิธีจำและเลียนแบบ
นักเรียนกลุ่มนี้เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เพียงผิวเผิน จำสูตรได้ จำวิธีทำจากแบบฝึกหัดหรือเฉลยวิธีทำของข้อสอบเก่า เมื่ออยู่ในห้องสอบนักเรียนจะพยายามเทียบเคียงข้อสอบว่าเหมือนหรือคล้ายกับโจทย์ข้อใดที่จำมา แล้วเลียนแบบวิธีทำจากโจทย์ข้อนั้น นักเรียนสามารถนำตัวเลขจากโจทย์ ไปแทนค่าในสูตร แล้วได้คำตอบถูกต้อง แต่ไม่สามารถให้เหตุผลว่าทำไมต้องทำอย่างนั้น รู้แค่ว่าทำอย่างนั้นแล้วจะได้คำตอบถูก นักเรียนกลุ่มนี้มีโอกาสทำคะแนนสอบได้เกรด 4 ถ้าโจทย์ข้อสอบไม่ต่างจากโจทย์แบบฝึกหัดหรือโจทย์ข้อสอบเก่ามากนัก แต่ถ้าเป็นโจทย์ข้อสอบที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน นักเรียนจะทำไม่ได้เพราะไม่มีต้นฉบับให้ เลียนแบบ นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถคิดวิธีทำด้วยตัวเอง

นักเรียนกลุ่มนี้คือนักกีฬาแบดมินตันที่สามารถตีลูกขนไก่ได้ ถ้าลูกขนไก่อยู่ในระยะที่สามารถเอี้ยวตัวเอื้อมไปถึง หรือก้าวขาออกไปเพียง 1 - 2 ก้าว ถ้าลูกขนไก่อยู่ไกลกว่านั้น เขาไม่มีแรงวิ่งไปรับ

นักเรียนกลุ่มที่ 2 เรียนคณิตศาตร์โดยวิธีคิดและวิเคราะห์
นักเรียนกลุ่มนี้เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ลึกซึ้งกว่ากลุ่มแรก รู้ที่มาที่ไปและให้เหตุผลได้ในทุกขั้นตอนของวิธีทำ นักเรียนสามารถคิดวิธีทำอื่นได้อีก นอกเหนือจากวิธีทำตามแบบฝึกหัด เพราะคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของตรรกะ โจทย์คณิตศาสตร์ 1 ข้อสามารถหาคำตอบได้มากกว่า 1 วิธี ถ้าตรรกะถูกต้องไม่ว่าจะใช้วิธีไหน จะได้คำตอบเท่ากันเสมอ (กรณีที่โจทย์ข้อนั้นมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว)

นักเรียนกลุ่มนี้คือนักกีฬาแบดมินตันที่มีแรงพอที่จะวิ่งไปรับลูกขนไก่ ไม่ว่าลูกขนไก่จะถูกตีไปที่มุมใดในสนาม

ข้อสอบคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเหมือนครูฝึกในโรงยิมฯที่ตีลูกขนไก่เข้าหานักเรียนเพื่อให้นักเรียนรับ แต่ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 เหมือนคู่ต่อสู้ในสนามแบดมินตันที่ไม่ได้ตีลูกขนไก่เข้าหานักเรียน แต่ตีหลอกล่อไปทั่วสนาม ตีไปหน้าตาข่าย ตีไปขอบหลังของสนาม ตีไปขอบขวา ตีไปขอบซ้าย ตีไปกลางสนาม ถ้านักเรียนหวังชนะต้องพร้อมที่จะวิ่งไปรับลูกขนไก่ได้ทุกจุดในสนาม

นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 แม้จะได้ผลสอบคณิตศาสตร์เกรด 4 จากโรงเรียน ก็ทำข้อสอบเข้าม.1 ไม่ได้เพราะนักเรียนพยายามใช้วิธีจำและเลียนแบบ แทนที่จะใช้วิธีคิดและวิเคราะห์

เนื้อหาและแบบฝึกหัดในเว็บนี้เขียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกเรียนคณิตศาสตร์ในลักษณะของการคิดและวิเคราะห์ จึงพยายามอธิบายที่มา หลักการ แนวคิด และความหมายของคณิตศาสตร์ในแต่ละหัวข้อ นักเรียนจำเป็นที่ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนลงมือทำ หากนักเรียนไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นักเรียนจะคิดและวิเคราะห์ไม่ได้ จึงหันไปใช้วิธีจำและเลียนแบบ

นักเรียนที่จะได้แชมป์แบดมินตันจำเป็นต้องได้ผลสอบแบดมินตันเกรด 4 จากโรงเรียนก่อนเพราะเป็นสิ่งที่แสดงว่ามีพื้นฐานดี แล้วต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดจากพื้นฐานที่มีอยู่ จากนั้นต้องผ่านสนามแข่งขันมาก ๆ เพื่อพัฒนาทักษะจนได้เป็นแชมป์

แต่ชีวิตจริงนักเรียนมีโอกาสลงสนามสอบเข้าม.1 เพียงครั้งเดียว จึงต้องมี ห้องสอบเสมือนจริงเข้าม.1 ให้นักเรียนลงสอบเพื่อฝึกทักษะ ถ้าเปรียบกับการแข่งแบดมินตัน ห้องสอบเสมือนจริงเข้าม.1 คือสนามให้นักเรียนฝึกวิ่งไปรับลูกขนไก่ที่จุดต่าง ๆ ในสนาม นักเรียนต้องฝึกทั้งเทคนิคและความเร็ว


ผู้ชม 3,994 ผู้ลงคะแนน 15 คะแนนเฉลี่ย 4
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.