ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เรื่องมาใหม่


หน้า 7
หน้า 6
หน้า 5
หน้า 4
หน้า 3
หน้า 2
หน้า 1

หน้าที่ผ่านมา หน้า 7

18-06-2018 O-NET Online ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 ปีพ.ศ.2559
12-06-2018 O-NET Online ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปีพ.ศ.2559
30-05-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาไทย O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2560
27-05-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2560
26-05-2018 O-NET Online ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2560
19-05-2018 O-NET Online ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2560
12-05-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาไทย O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2560
09-05-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2560
07-05-2018 O-NET Online ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2560
06-05-2018 O-NET Online ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2560
29-04-2018 O-NET Online ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 ปีพ.ศ.2560
22-04-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 ปีพ.ศ.2560
20-04-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาไทย O-NET ม.6 ปีพ.ศ.2560
17-04-2018 O-NET Online ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6 ปีพ.ศ.2560
15-04-2018 O-NET Online ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปีพ.ศ.2560
07-04-2018 O-NET Online ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2559
18-03-2018 O-NET Online ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2559
13-03-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2559
11-03-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาไทย O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2559
09-03-2018 O-NET Online ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.3 ปีพ.ศ.2559
07-03-2018 O-NET Online ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2559
04-03-2018 O-NET Online ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2559
02-03-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาไทย O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2559
01-03-2018 O-NET Online ข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2559
26-02-2018 O-NET Online ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ปีพ.ศ.2559
22-02-2018 กระดาษแบบฝึกหัดอัจฉริยะ ความน่าจะเป็น
22-02-2018 กระดาษแบบฝึกหัดอัจฉริยะ โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 2
17-02-2018 กระดาษแบบฝึกหัดอัจฉริยะ โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 1
12-02-2018 แบบฝึกหัดข้อสอบทฤษฏีบทพีทาโกรัส (สามเหลี่ยมมุมฉาก) ชุดที่ 2
04-02-2018 แบบฝึกหัดข้อสอบทฤษฏีบทพีทาโกรัส (สามเหลี่ยมมุมฉาก) ชุดที่ 1
28-01-2018 แบบฝึกหัดข้อสอบโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง ชุดที่ 2
27-01-2018 แบบฝึกหัดข้อสอบโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง ชุดที่ 1
21-01-2018 แบบฝึกหัดข้อสอบสมการกำลังสอง ชุดที่ 4
17-01-2018 แบบฝึกหัดข้อสอบสมการกำลังสอง ชุดที่ 3
14-01-2018 แบบฝึกหัดข้อสอบสมการกำลังสอง ชุดที่ 2
14-01-2018 แบบฝึกหัดข้อสอบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1
13-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 9 (ax2 ± bx - c)
11-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 8 (ax2 ± bx + c)
11-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 7 (x2 ± bx ± c)
9-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 6 (x2 ± bx - c)
9-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 5 (x2 ± bx + c)
6-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 4 (โจทย์รวม)
4-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 3 (กำลังสองสมบูรณ์)
3-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 2 (ผลต่างกำลังสอง)
2-01-2018 แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุดที่ 1 (ตัวประกอบร่วม)
30-12-2017 วิดีโอสอนเทคนิคการคำนวณดอกเบี้ยไม่ทบต้นและดอกเบี้ยทบต้น
29-12-2017 แบบฝึกหัด Reading level 2 เรื่อง Thai Food
25-12-2017 วิดีโอสอนเทคนิคการทำข้อสอบร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)
14-12-2017 วิดีโอสอนเทคนิคการทำข้อสอบโจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางค์
6-12-2017 วิดีโอสอนเทคนิคการทำโจทย์ปัญหาสมการ
30-11-2017 วิดีโอสอนเทคนิคการแก้สมการ
18-11-2017 วิดีโอสอนพีชคณิตพื้นฐาน
29-10-2017 แบบฝึกหัด Reading level 2 เรื่อง Temple of The Emeral Buddha
17-10-2017 แบบฝึกหัด Reading level 2 เรื่อง Durian
8-09-2017 แบบฝึกหัด Reading level 2 เรื่อง Firefly
3-09-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 10
2-09-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 9
2-09-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 8
30-08-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 7
27-08-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 6
26-08-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 5
25-08-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 4
22-08-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 3
22-08-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 2
21-08-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบ หาขนาดของมุมในวงกลม ชุดที่ 1
20-08-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์และร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชุดที่ 6
18-08-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Alcohol
16-08-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Forest
13-08-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์และร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชุดที่ 5
11-08-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง The Viking
10-08-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Psychology
09-08-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Snack Chips
08-08-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Coffee and Donut
03-08-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Hiroshima
01-08-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Corruption
30-07-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์และร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชุดที่ 4
28-07-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Wal-Mart Stores
26-07-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Hawaii
24-07-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Newspapers
21-07-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Ford
19-07-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Gambling
18-07-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง Cookies
16-07-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์และร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชุดที่ 3
13-07-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 3 เรื่อง English Language
12-07-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 1 เรื่อง Sinbad
04-07-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์และร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชุดที่ 2
29-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 1 เรื่อง Aladdin
23-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 1 เรื่อง Ali Baba
18-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 1 เรื่อง William Tell
18-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 1 เรื่อง Tom Blood
17-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 1 เรื่อง Lord Bao
17-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 1 เรื่อง Apple Seeds
16-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 15
14-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 14
13-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 13
09-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 12
08-06-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์และร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชุดที่ 1
08-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 11
06-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 10
02-06-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 9
31-05-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 8
29-05-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 7
27-05-2017 ตัวอย่างข้อสอบเข้าร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์และร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
26-05-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 6
23-05-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 5
19-05-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 4
18-05-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 6
18-05-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 3
12-05-2017English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 2
06-05-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 5
05-05-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2 แบบฝึกหัดที่ 1
30-04-2017 English Voice ฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 1 Beauty and the Beast
15-04-2017 English Voice แบบฝึกหัดที่ 1 สำหรับฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษระดับ 1
15-04-2017 English Voice สำหรับฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ
12-04-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 4
06-04-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 3
28-03-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 2
18-03-2017 แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 1
05-03-2017 ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
23-02-2017 เกมท่องศัพท์ หิ่งห้อยกลับบ้าน
05-02-2017 เกมท่องศัพท์ นกกระเต็นจับปลา
27-01-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบวงกลม
25-01-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบสี่เหลี่ยม
21-01-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบความน่าจะเป็น
18-01-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบทศนิยม ชุดที่ 4
12-01-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบทศนิยม ชุดที่ 3
08-01-2017 แบบฝึกหัดข้อสอบทศนิยม ชุดที่ 2
30-12-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบทศนิยม ชุดที่ 1
20-07-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับเรขาคณิต
19-07-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับเลขคณิต
05-07-2016 เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
01-07-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบสถิติ การนำเสนอข้อมูล
24-06-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (รูปภาพ)
20-06-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (รูปภาพ)
14-06-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (ตัวเลข)
31-05-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตัวเลข)
27-05-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบอัตราเร็วชุดที่ 3 มุมของเข็มนาฬิกา
24-05-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบอัตราเร็วชุดที่ 2 วิ่งไล่กัน วิ่งเข้าหากัน
20-05-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบโจทย์ปัญหา "บัญญัติไตรยางค์" ชุดที่ 2
16-05-2016 ข้อสอบ ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
04-05-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ "โจทย์ปัญหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 4"
21-04-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ "โจทย์ปัญหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 3"
12-04-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ "โจทย์ปัญหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 2"
08-04-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ "โจทย์ปัญหาบวกลบคูณหาร ชุดที่ 2"
06-04-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ ปริมาตร ชุดที่ 3
31-03-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ ปริมาตร ชุดที่ 2
29-03-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ ปริมาตร ชุดที่ 1
18-03-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ พื้นที่ ชุดที่ 5 โจทย์ยาก
15-03-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ พื้นที่ ชุดที่ 4 วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
13-03-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ พื้นที่ ชุดที่ 3 พื้นที่วงกลม
12-03-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ พื้นที่ ชุดที่ 2 พื้นที่สามเหลี่ยม
06-03-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบ พื้นที่ ชุดที่ 1 พื้นที่สี่เหลี่ยม
29-02-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบเรขาคณิตเรื่องเส้นขนาน
15-02-2016 แบบฝึกหัดข้อสอบเรขาคณิตเรื่องมุม
12-02-2016 โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 5 (โจทย์ยาก)
08-02-2016 โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 4 (เรขาคณิต)
30-01-2016 โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
26-01-2016 โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 2

หน้าที่ผ่านมา หน้า 7


หน้า 7
หน้า 6
หน้า 5
หน้า 4
หน้า 3
หน้า 2
หน้า 1
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2018 All rights reserved.