ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6

ผู้ชม 11,050 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 5
ทักษะทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้โดยการทำแบบฝึกหัด หากต้องการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่สามารถสอบแข่งขันในสนามสอบได้ ต้องทำแบบฝึกหัดที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบที่ใช้สอบแข่งขัน

แบบฝึกหัดข้อสอบ เป็นการรวบรวมข้อสอบจากสนามสอบต่าง ๆ มาให้นักเรียนใช้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และคำนวณ ให้พร้อมสำหรับลงสนามสอบ

โจทย์ทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำอย่างละเอียด
ขอให้นักเรียนพยายามทำแบบฝึกหัดข้อสอบด้วยตนเองก่อน หากติดขัดเรื่องเนื้อหา ให้กลับไปทบทวน โดยใช้เนื้อหาที่สรุปไว้หรือดูวิดีโอสอนคณิตศาสตร์ซ้ำ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ การดูเฉลยวิธีทำขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากที่เข้าใจเนื้อหาและพยายามทำด้วยตนเองจนถึงที่สุดแล้วยังไม่ได้คำตอบ หรือได้คำตอบผิด การดูเฉลยหลังจากที่ได้พยายามทำด้วยตนเองแล้ว จะช่วยให้นักเรียนรู้ตัวว่าจุดอ่อนของตัวเองอยู่ที่ไหน ควรปรับปรุงอย่างไร ให้นักเรียนทำความเข้าใจกับเทคนิคต่างๆ ที่พบในเฉลยวิธีทำ แล้วนำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ในการทำโจทย์ข้อถัดไป

คลิกที่ตัวอักษรสีน้ำเงินเพื่อเข้าไปทำแบบฝึกหัดข้อสอบแต่ละชุด

สารบัญแบบฝึกหัดข้อสอบ

โจทย์ปัญหาบวกลบคูณหาร ชุดที่ 1

โจทย์ปัญหาบวกลบคูณหาร ชุดที่ 2

ลำดับการคำนวณ

ตัวประกอบของจำนวนนับ

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

เศษส่วนชุด1 เปรียบเทียบเศษส่วน

เศษส่วนชุด2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ

เศษส่วนชุด3 บวกเศษส่วน

เศษส่วนชุด4 ลบเศษส่วน

เศษส่วนชุด5 คูณเศษส่วน

เศษส่วนชุด6 หารเศษส่วน

เศษส่วนชุด7 เศษซ้อน

โจทย์ปัญหาเศษส่วน

ทศนิยม ชุดที่ 1

ทศนิยม ชุดที่ 2

ทศนิยม ชุดที่ 3

ทศนิยม ชุดที่ 4

พีชคณิตพื้นฐาน

เทคนิคการแก้สมการ

โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 1

โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 2

โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)

โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 4 (เรขาคณิต)

โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 5 (โจทย์ยาก)

โจทย์ปัญหาอัตราส่วน

โจทย์ปัญหาเศษส่วน อัตราส่วน และสมการ

โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางค์ ชุดที่ 1

โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางค์ ชุดที่ 2

โจทย์ปัญหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 1

โจทย์ปัญหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 2

โจทย์ปัญหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 3

โจทย์ปัญหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ชุดที่ 4

ดอกเบี้ยไม่ทบต้น และดอกเบี้ยทบต้น

อัตราเร็วชุดที่ 1 อัตราเร็ว ระยะทาง และเวลา

อัตราเร็วชุดที่ 2 วิ่งไล่กัน วิ่งเข้าหากัน

อัตราเร็วชุดที่ 3 มุมของเข็มนาฬิกา

เรขาคณิตเรื่อง มุม

เรขาคณิตเรื่อง เส้นขนาน

เรขาคณิตเรื่อง สามเหลี่ยม

เรขาคณิตเรื่อง สี่เหลี่ยม

เรขาคณิตเรื่อง วงกลม

เรขาคณิตชุดที่ 1 (มุม เส้นขนาน สามเหลี่ยม)

เรขาคณิตชุดที่ 2 (มุม เส้นขนาน สามเหลี่ยม)

พื้นที่ ชุดที่ 1 พื้นที่สี่เหลี่ยม

พื้นที่ ชุดที่ 2 พื้นที่สามเหลี่ยม

พื้นที่ ชุดที่ 3 พื้นที่วงกลม

พื้นที่ ชุดที่ 4 สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม

พื้นที่ ชุดที่ 5 โจทย์ยาก

ปริมาตร ชุดที่ 1

ปริมาตร ชุดที่ 2

ปริมาตร ชุดที่ 3

สถิติ การนำเสนอข้อมูล

ลำดับเลขคณิต

ลำดับเรขาคณิต

ความน่าจะเป็น

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตัวเลข)

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (ตัวเลข)

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (รูปภาพ)

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (รูปภาพ)


ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

ผู้ชม 11,051 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 5


 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.