ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6

ผู้ชม 31,754 ผู้ลงคะแนน 26 คะแนนเฉลี่ย 4
เนื้่อหาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบเข้าม.1 เป็นเนื้่อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนตั้งแต่ป.1-ป.6

เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไม่ได้แยกเนื้อหาตามชั้นเรียน แต่นำเนื้อหาเรื่องเดียวกันมารวบรวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้เนื้อหาเรื่องเดียวกันมีความต่อเนื่องกัน เช่น เรื่องเศษส่วน เมื่อเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน เนื้อหาเรื่องเศษส่วน จะถูกแบ่งเป็นตอนย่อย ๆ หลายตอนให้เรียนในชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ประถมต้นจนถึงประถมปลาย

แต่บทเรียนเรื่องเศษส่วนในเว็บรวบรวมเนื้อหาของเศษส่วนทั้งหมดมาไว้ด้วยกัน โดยอธิบายความหมายของเศษส่วนตั้งแต่เริ่มต้น(เนื้อหาของประถมต้น)ต่อเนื่องไปจนถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณเศษส่วน ตลอดจนถึงเทคนิคการคำนวณเศษส่วน เทคนิคการทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน(เนื้อหาของประถมปลาย)

เศษส่วนที่นำเสนอในเว็บนี้ มีทั้งหมด 8 ตอน เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ประถมต้นจนถึงประถมปลาย รวมถึงนำเสนอเทคนิคต่าง ๆ ในการทำโจทย์เศษส่วน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำหรับนำไปต่อยอดในชั้นมัธยมต้นด้วย

การจัดทำเนื้อหาที่ต่อเนื่องในลักษณะนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นป.6 ที่ต้องทบทวนเนื้อหาต่อเนื่องทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1

สำหรับนักเรียนชั้นป.4 อาจไม่เข้าใจเนื้อหาเศษส่วนทั้งหมดที่นำเสนอในเว็บเพราะมีบางส่วนเป็นเนื้อหาของป.5 และป.6 ซึ่งนักเรียนชั้นป.4ยังไม่ได้เรียน ในกรณีนี้ขอแนะนำให้นักเรียนชั้นป.4 เรียนล่วงหน้าโดยเรียนจากวิดีโอคลิปของแต่ละบทซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน แต่ทั้งนี้ให้ขึ้นกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากความสามารถในการเรียนของแต่ละคนไม่เท่ากัน นักเรียนบางคนสามารถเรียนล่วงหน้าได้ แต่นักเรียนบางคนไม่สามารถทำได้ ถ้าไม่สามารถเรียนล่วงหน้าได้ ก็เรียนตามเนื้อหาของโรงเรียนโดยเก็บเนื้อหาส่วนที่ยังไม่เข้าใจไว้ แล้วกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้ง เมื่อเนื้อหาของโรงเรียนมาถึงส่วนนั้น

เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่นำเสนอในเว็บนี้ เน้นเนื้อหาของประถมปลายในช่วงป.4-ป.6 เพราะเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของข้อสอบ

บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยสรุปเนื้อหาที่สำคัญ สรุปสูตร แนะนำแนวคิดและเทคนิคในการทำโจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบที่แสดงวิธีทำให้ดูอย่างละเอียด ตลอดจนข้อควรระวังซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนมักทำผิดพลาดคลิกที่หัวเรื่องที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเพื่อเลือกบทเรียน

สารบัญบทเรียน

ลำดับการคำนวณ

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ตัวประกอบของจำนวนนับ

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

เศษส่วนตอน 1 เปรียบเทียบเศษส่วน

เศษส่วนตอน 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ

เศษส่วนตอน 3 บวกเศษส่วน

เศษส่วนตอน 4 ลบเศษส่วน

เศษส่วนตอน 5 คูณเศษส่วน

เศษส่วนตอน 6 หารเศษส่วน

เศษส่วนตอน 7 เศษซ้อน

เศษส่วนตอน 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน

ทศนิยมตอนที่ 1 ความหมายของทศนิยม
10 ยกกำลัง
เขียนเลขทศนิยมในรูปกระจาย
ค่าประมาณ/ปัดเศษทศนิยม
เปรียบเทียบเลขทศนิยม

ทศนิยมตอนที่ 2 แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
เปรียบเทียบทศนิยมกับ
เศษส่วน

ทศนิยมตอนที่ 3 บวก ลบ คูณ หาร เลขทศนิยม

พีชคณิตพื้นฐาน

เทคนิคการแก้สมการ

โจทย์ปัญหาสมการ

บัญญัติไตรยางค์

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)

ดอกเบี้ยไม่ทบต้น และดอกเบี้ยทบต้น

อัตราส่วน

อัตราเร็วตอนที่ 1 ระยะทาง เวลา และอัตราเร็ว

อัตราเร็วตอนที่ 2 วิ่งไล่ตามกัน
มุมของเข็มนาฬิกา
วิ่งเข้าหากัน

มุม

เส้นขนาน

สามเหลี่ยม

สี่เหลี่ยม

วงกลม

พื้นที่

ปริมาตร

ลำดับเลขคณิต

ลำดับเรขาคณิต

แผนผัง

สถิติ การนำเสนอข้อมูล

ความน่าจะเป็น

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

ผู้ชม 31,754 ผู้ลงคะแนน 26 คะแนนเฉลี่ย 4


 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.