ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6

ผู้ชม 3,825 ผู้ลงคะแนน 9 คะแนนเฉลี่ย 5

วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 เตรียมไว้สำหรับนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไม่เข้าใจ หรือเรียนไม่ทัน นักเรียนสามารถเลือกดูวิดีโอเรื่องที่เรียนไม่เข้าใจ สามารถดูซ้ำกี่รอบก็ได้

นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนล่วงหน้า โดยดูวิดีโอของบทเรียนที่ยังไม่ได้เรียนที่โรงเรียน เมื่อถึงเวลาเรียนที่โรงเรียนนักเรียนจะเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเพราะได้เรียนล่วงหน้ามาแล้วรอบหนึ่ง


เนื่องจากเนื้อหาคณิตศาสตร์แต่ละบทเรียนมีความเกี่ยวข้องต่อเนื้องกัน วิดีโอแต่ละบทเรียนจึงมีคำแนะนำว่าเนื้อหาในวิดีโอนั้นต่อเนื่องมาจากเรื่องใด เพื่อให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องเหล่านั้นก่อนชมวิดีโอ

แนะนำวิดีโอเรื่องเด่น

คลิกที่ตัวอักษรสีน้ำเงินเพื่อเข้าบทเรียน

ลำดับการคำนวณ
2 + 3 x 4 = เท่าไร
ถ้าคำนวณบวกก่อนคูณจะได้คำตอบ 20
แต่ถ้าคำนวณคูณก่อนบวกจะได้คำตอบ 14
คำตอบที่ถูกคือ 20 หรือ 14 ?
วิดีโอสอนลำดับการคำนวณจะอธิบายลำดับที่ถูกต้องของการคำนวณ


การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ตัวเลขที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเป็นเลขบวก
แต่การคำนวณทางคณิตศาสตร์มีการนำเลขลบมาคำนวณ ทำให้นักเรียนสับสนเมื่อต้องคำนวณเลขลบร่วมกับเลขบวก เกิดคำถามมากมาย เช่น
ทำไมเลขลบคูณกับเลขบวกจึงได้ผลคูณเป็นลบ
ทำไมเลขลบคูณกับเลขลบจึงได้ผลคูณเป็นบวก
คำถามเหล่านี้มีคำตอบอยู่ในวิดีโอสอนการคำนวณเลขบวกและเลขลบ


ตัวประกอบของจำนวนนับ


สอนวิธีแยกตัวประกอบโดยใช้ ผังต้นไม้
เทคนิคการนับตัวประกอบทั้งหมด
และวิธีตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบ


จำนวนเฉพาะ
และจำนวนประกอบ
สอนวิธีตรวจตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ และหาจำนวนเฉพาะที่อยู่ในช่วงที่โจทย์กำหนดเช่น มีจำนวนเฉพาะกี่จำนวนที่อยู่ในช่วง 2 - 50


ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
สอนวิธีหาค.ร.น.โดย
- วิธีแยกตัวประกอบ
- วิธีตั้งหาร
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ค.ร.น.


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)
สอนวิธีหา ห.ร.ม.โดย
- วิธีแยกตัวประกอบ
- วิธีตั้งหาร
- วิธียูคลิด
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.


ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
สอนความสัมพันธ์ระหว่าง ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
เศษส่วนตอน 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วนตอน 2 เศษส่วนแท้
เศษเกิน
จำนวนคละ
เศษส่วนตอน 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วนตอน 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วนตอน 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วนตอน 6 หารเศษส่วน

เศษส่วนตอนที่ 1 - 6 เป็นเนื้อหาเศษส่วนที่ต่อเนื่องกัน 6 ตอน ครอบคลุมเนื้อหาเศษส่วนทั้งหมดที่เรียนตั้งแต่ประถมต้นถึงประถมปลาย


เศษส่วนตอน 7
เศษซ้อน
= ?
สอนเทคนิคการหาคำตอบของโจทย์ข้อสอบที่มีเศษส่วนซ้อนกันหลายชั้น


เศษส่วนตอน 8
โจทย์ปัญหาเศษส่วน

วิดีโอนี้สอนเทคนิคการทำข้อสอบโจทย์ปัญหาเศษส่วน แนะนำหลักการคิดและการวางแผนคำนวณ มีตัวอย่างข้อสอบตั้งแต่โจทย์ปัญหาแบบง่ายๆ จนถึงโจทย์ปัญหาซ้บซ้อนที่มีหลายเรื่องอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกัน เช่น มีทั้งเศษส่วนและบัญญัติไตรยางค์อยู่ในโจทย์ปัญหาข้อเดียกัน หรือ มีทั้งเศษส่วนและร้อยละ(%)อยู่ในโจทย์ปัญหาข้อเดียกัน หรือ มีทั้งเศษส่วนและสมการอยู่ในโจทย์ปัญหาข้อเดียกันสารบัญวิดีโอ

คลิกที่ตัวอักษรสีน้ำเงินเพื่อเลือกบทเรียน

ลำดับการคำนวณ

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ตัวประกอบของจำนวนนับ

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

เศษส่วนตอน 1 เปรียบเทียบเศษส่วน

เศษส่วนตอน 2 เศษส่วนแท้
เศษเกิน
จำนวนคละ

เศษส่วนตอน 3 บวกเศษส่วน

เศษส่วนตอน 4 ลบเศษส่วน

เศษส่วนตอน 5 คูณเศษส่วน

เศษส่วนตอน 6 หารเศษส่วน

เศษส่วนตอน 7 เศษซ้อน

เศษส่วนตอน 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน

ทศนิยมตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทศนิยม

ทศนิยมตอนที่ 2 ทศนิยมและเศษส่วน

ทศนิยมตอนที่ 3 บวกลบคูณหารทศนิยมผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

ผู้ชม 3,826 ผู้ลงคะแนน 9 คะแนนเฉลี่ย 5
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.