ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เตรียมสอบเข้าม.1

ผู้ชม 272,693 ผู้ลงคะแนน 258 คะแนนเฉลี่ย 4

คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6นำเสนอเนื้่อหาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในการสอบเข้าม.1 ซึ่งเป็นเนื้่อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนตั้งแต่ป.1-ป.6

เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่นำเสนอในเว็บนี้ เน้นเนื้อหาของประถมปลายในช่วงป.4-ป.6 เพราะเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของข้อสอบ

บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยสรุปเนื้อหาที่สำคัญ สรุปสูตร แนะนำแนวคิดและเทคนิคในการทำโจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบที่แสดงวิธีทำให้ดูอย่างละเอียด ตลอดจนข้อควรระวังซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนมักทำผิดพลาด

คลิกที่นี่เพื่อเลือกบทเรียน


แบบฝึกหัดข้อสอบทักษะทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้โดยการทำแบบฝึกหัด หากต้องการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่สามารถสอบแข่งขันในสนามสอบได้ ต้องทำแบบฝึกหัดที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบที่ใช้สอบแข่งขัน

แบบฝึกหัดข้อสอบ เป็นการรวบรวมข้อสอบจากสนามสอบต่าง ๆ มาให้นักเรียนใช้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และคำนวณ โจทย์ทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำอย่างละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบฝึกหัดข้อสอบวิดีโอสอนคณิตศาสตร์วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 เตรียมไว้สำหรับนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไม่เข้าใจ หรือเรียนไม่ทัน นักเรียนสามารถเลือกดูวิดีโอเรื่องที่เรียนไม่เข้าใจ สามารถดูซ้ำกี่รอบก็ได้

นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนล่วงหน้า โดยดูวิดีโอของบทเรียนที่ยังไม่ได้เรียนที่โรงเรียน เมื่อถึงเวลาเรียนที่โรงเรียนนักเรียนจะเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเพราะได้เรียนล่วงหน้ามาแล้วรอบหนึ่ง

คลิกที่นี่เพื่อเลือกบทเรียน


ห้องสอบเสมือนจริงห้องสอบเสมือนจริงเป็นการจำลองห้องสอบเพื่อทดสอบความพร้อมของนักเรียนก่อนลงสนามสอบจริง

เมื่อนักเรียน login เข้าห้องสอบระบบจะจับเวลาเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง นักเรียนต้องทำข้อสอบให้เสร็จในเวลาที่กำหนด

ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะรู้คะแนนสอบของตัวเอง คะแนนสอบถูกบันทึกไว้ในระบบทุกครั้งที่สอบ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความก้าวหน้าของการสอบ นักเรียนสามารถเข้าห้องสอบเวลาใดก็ได้ เข้าห้องสอบกี่ครั้งก็ได้ ทำข้อสอบชุดเดิมซ้ำก็ได้ ข้อสอบในห้องสอบทุกชุดมีเฉลยคำตอบและวิธีทำอย่างละเอียด

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อสอบของโรงเรียนและข้อสอบเข้าม.1 ต่างกันอย่างไร

ผู้ปกครองหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าลูกหลานของตนทำข้อสอบคณิตศาสตร์ของโรงเรียนได้เกรด 4 แต่ทำไมทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ไม่ได้

ข้อสอบฯออกยากเกินเนื้อหาที่สอนในโรงเรียนใช่หรือไม่ ?

เพราะลูกหลานของตนบอกว่าข้อสอบไม่เหมือนของโรงเรียน

... คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...


สังคมแห่งการแบ่งปัน

ผมมีความยินดีมากหากสิ่งที่ผมนำเสนอบนเว็บนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น และสามารถทำคะแนนสอบได้ดี

ผมตั้งใจที่จะทำให้ที่นี่เป็นเว็บติวคณิตศาสตร์สาธารณะ เพราะไม่ต้องการให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นสิ่งกีดกันนักเรียนบางคนไม่ให้เข้าถึงแหล่งความรู้ ผมไม่ต้องการปิดโอกาสนักเรียนที่อยากเรียนแต่ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ที่นี่จึงให้บริการฟรีสำหรับทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการศึกษา
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


แจ้งปัญหาการใช้งาน

หรือเสนอแนะความคิดเห็น


ผู้ชม 19,017 ผู้ลงคะแนน 6 คะแนนเฉลี่ย 5
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.