ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เทคนิคการหารเลขเร็ว

สารบัญเรื่อง เทคนิคการหารเลขเร็ว
หน้า 1 เทคนิคการหารด้วย 10n
หน้า 2 เทคนิคการหารด้วย 9
หน้า 3 เทคนิคการหารโดยแยกตัวประกอบ

วิดีโอสอนเทคนิคการหารเลขเร็ว

ผู้ชม 59,548 ผู้ลงคะแนน 33 คะแนนเฉลี่ย 3

เทคนิคการหารเลขเร็ว หน้า 1 หน้าถัดไป

เทคนิคการหารด้วย 10n

10n คือ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ... ตัวเลขเหล่านี้ถ้านำไปเป็นตัวหาร จะได้ผลหารเป็นตัวเลขชุดเดียวกับตัวตั้ง แต่ตำแหน่งทศนิยมถูกเลื่อนไปทางซ้าย เท่ากับจำนวนเลข 0 ของตัวหาร เช่นหารด้วย 10 ตัวหารมีเลข 0 หนึ่งตัว
ได้ผลหารเป็นเลขชุดเดียวกับตัวตั้ง
แต่ตำแหน่งทศนิยมถูกเลื่อนไปทางซ้าย 1 ตำแหน่ง
หารด้วย 100 ตัวหารมีเลข 0 สองตัว
ได้ผลหารเป็นเลขชุดเดียวกับตัวตั้ง
แต่ตำแหน่งทศนิยมถูกเลื่อนไปทางซ้าย 2 ตำแหน่ง

หารด้วย 1,000 ตัวหารมีเลข 0 สามตัว
ได้ผลหารเป็นเลขชุดเดียวกับตัวตั้ง
แต่ตำแหน่งทศนิยมถูกเลื่อนไปทางซ้าย 3 ตำแหน่ง ถ้าจำนวนหลักของตัวตั้งไม่พอให้เติม 0
หารด้วย 10,000 ตัวหารมีเลข 0 สี่ตัว
ได้ผลหารเป็นเลขชุดเดียวกับตัวตั้ง
แต่ตำแหน่งทศนิยมถูกเลื่อนไปทางซ้าย 4 ตำแหน่ง ถ้าจำนวนหลักของตัวตั้งไม่พอให้เติม 0


เนื่องจากการหารด้วยตัวเลขในกลุ่ม 10n นั้นหาผลหารได้ง่าย
จึงใช้เทคนิคการแปลงตัวหารให้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม 10n
โดยอาศัยคุณสมบัติที่ว่า เมื่อคูณตัวตั้งและตัวหารด้วยเลขคงที่ตัวเดียวกัน ผลหารจะไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างที่ 1
ตัวหารเป็น 50 สามารถแปลงให้เป็น 100 โดยคูณด้วย 2
ถ้าคูณ 2 ที่ตัวหาร ต้องคูณ 2 ที่ตัวตั้งด้วยเพื่อให้ได้ผลหารเท่าเดิม

ตัวหารกลายเป็น 100 ทำให้หาผลหารได้ง่าย

723 x 2 = 1446
เมื่อหารด้วย 100 จะได้ผลหารเป็นเลขชุดนี้
แต่ตำแหน่งทศนิยมถูกเลื่อนไปทางซ้าย 2 ตำแหน่ง


ตัวอย่างที่ 2
ตัวหารคือ 25 สามารถแปลงให้เป็น 100 โดยคูณด้วย 4
ต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเพื่อให้ผลหารไม่เปลี่ยนแปลง

นำ 4 ไปคูณ 312 หาคำตอบได้ง่ายกว่า นำ 25 ไปหาร 312

คำตอบของการหารด้วย 100 คือใส่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


แม้ว่าจะไม่สามารถแปลงตัวหารให้อยู่ในรูป 10n แต่ถ้าสามารถแปลงให้ตัวท้ายเป็น 0 ก็ได้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ 10n เพราะถ้าตัวท้ายเป็น 0 แสดงว่ามี 10 เป็นตัวประกอบ

นำ 2 ไปคูณ 15 เพื่อแปลงตัวหารให้ลงท้ายด้วย 0
เนื่องจาก 15 x 2 = 30

เมื่อคูณ 2 ที่ตัวหารแล้ว
ต้องคูณ 2 ที่ตัวตั้งด้วยเพื่อให้ผลหารไม่เปลี่ยนแปลง

นำ 30 มาแยกตัวประกอบจะได้ 3 x 10

นำ 10 ไปหาร 696 ได้ 69.6

นำ 3 ไปหาร 69.6 ได้ผลหารคือ 23.2


เทคนิคการหารเลขเร็ว หน้า 1 หน้าถัดไป

ผู้ชม 59,549 ผู้ลงคะแนน 33 คะแนนเฉลี่ย 3
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.